Adesea, istoria ne este prezentată sub forma bornelor în timp, războaie, cataclisme, schimbări de regim politic,întorcând privirea de la o istorie ce a crescut în paralel, timidă și aproape tăcută, istoria de zi cu zi, viața cotidiană ce își urmează mereu cursul ajungând la noi sub forma unor obiecte la prima vedere banale: fotografii, obiecte din gospodărie, bijuterii de familie ș.a.m.d, dar care au capacitatea de a scoate la lumină, privite împreună, poveștile nespuse ale unor comunități.

06
06

05
05

01
01

06
06

1/6

Ceea ce propun Andrei, Carina și Ana este o arhivă,însă nu una care să stocheze obiectele în sine, rupându-le de locul lor și implicit de bogata istorie pe care o poartă, ci o arhivă care să colecteze învelișul de sens pe care aceste obiecte le au în gospodăria sau comunitatea din care fac parte. Folosindu-se de o hartă, informații adunate de la săteni și de mici machete sau colaje, cei trei recompun imaginea satului dintr-o perspectivă intimă. 

08
08

07
07

01
01

08
08

1/8