Changelog

Version 1.2

JUNE 3 2021
deployed acasălahundorf.ro update 1.2;
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proiectele realizate din cadrul rezidențelor ȘAH, cât și opiniile rezidenților participanți, nu reflectă în mod automat poziția Asociației Acasă la Hundorf față de subiectul prezentat. ȘAH este un proiect care oferă șansa tinerilor artiști de a se exprima într-un context necenzurat și liber.

Organizator

Proiect cultural finanțat de