ACASĂ la Hundorf  este un program de rezidenţe, cercetare şi întâlniri deschis cercetătorilor şi artiştilor care au nevoie de timp, tihnă şi linişte pentru propriul lor demers. Într-un sat transilvan, departe de iureşul citadin, într-un mediu prietenos şi cald se poate parcurge drumul de la cultura tradiţională la creaţia contemporană.

  Ne dorim crearea unei colonii a artiştilor în mediul rural.

   ACASĂ LA HUNDORF  primeşte artişti şi cercetători individuali şi grupuri /echipe de creatori care sunt interesaţi de:

  a. izolare, ieşirea din civilitatea citadină stresantă şi solicitantă.

Într-un sat, o casă ţărănească, grădină, dealuri, păduri, un câine, şi  mult verde. Poteci, cimitire săseşti şi româneşti,dar şi oamenii din sat, cu graiul şi traiul lor,  mai bătrâni sau mai tineri. Nu sunt ţiuituri de salvare, poliţie sau pompieri. Vara, te poţi trage de la soare la răcoare şi invers, fără aer condiţionat.

  b.    Relaxare, reflecţie, focusare pe temă
Eliberare de constrângerile curente; nu există program impus. Se poate aşterne liniştea şi libertatea minţii. Interacţiunea cu alţi oameni, cu teme noi sau vechi de când lumea, cu seva lor, cu transformările lor etc. Simplitatea e un alt mediu şi un alt limbaj.

  c.    inspiraţie în alt spaţiu
Întâlnirea cu traiul şi cultura tradiţională specific locului şi zonei. Arhitectura caselor, a locului, gastronomia locului şi modul de trai al oamenilor care aua grădină, au animale, unelte tradiţionale încă şi poftă de poveşti.

   Casa şi locul

  Ţărănească, înscrisă în cartea funciară chezaro-crăiască în anul 1880, transmisă din generaţie în generaţie în familie, împreună cu toată istoria ei. Casa şi-a păstrat  dimensiunea şi structura iniţială: este casa de cărămidă, cu fundaţie înaltă de piatră şi camere cu grinzi, cu acoperiş de ţiglă solzi, cu „acareturile” – şoprul, şura şi grajdul – pe structură de lemn curbat cu grinzi. Gospodăria are toate dotările necesare: mobilier de interior şi exterior, unelte, veşminte, ţesături, instrumentarul de manufacutră şi agricol tradiţional aflat prin şură.

 

  Funcţiunile s-au schimbat.

  În anul 2009, a fost refăcut acoperişul, consolidaţi stîlpii de rezistenţă ai şoprului şi refăcută vechea „boacăză” pe o parte din şopru cu stîlpii încastraţi în zid, iar vechiul grajd a devenit cameră –bucătărie cu baie şi cămară.


 

  Satul se numeşte acum  Viişoara, în comuna Viişoara, judeţul Mureş. Hundorf este denumirea veche (germ.Hondorf, „satul câinilor”).

Legenda spune că aici Maria Tereza îşi dresa câinii de vânătoare,  pe atunci satul de iobagi fiind domeniu regal ce aparţinea de actualul Dumbrăveni,  Elisabethstadt (germ.) Ebesvalfa (mag.) Tot legenda spune că de pe dealul care acum se cheamă „La Cetate”  Maria Tereza a transportat piatra neceară construirii castelului de la Dumbrăveni, făcându-se punte umană, cu piatra dată din mână-n mănă.

 

  Localitatea, atestată documentar în anul  1367, se află între Sighişoara şi Mediaş, lângă oraşul armenesc Dumbrăveni, păstrat in situ. în apropiere sunt şi alte locuri cunoscute pentru valoarea patrimoniului: Biertan, Valea Viilor, Saschiz, Şaroş, Mălâncrav, Criş,  precum şi celelalte sate săseşti cu cetăţi fortificate. Pe drumul dintre Dumbrăveni şi Viişoara, lacuri pentru amatorii de pescuit


 

   Acasă la Hundorf oferă:

 • programul de rezidenţe ŞCOALA DE-ACASĂ, granturi destinate tinerilor artişti pentru rezidenţe şi întâlniri formatoare / perioada: mai - septembrie

 

 • rezidenţe „Acasă la Hundorf” / perioada: ianuarie - mai; septembrie - decembrie. În limita locurilor disponibile - şi în restul timpului.

 

  Condiţii pentru rezidenţele “Acasă la Hundorf”

 

  Discipline

 • cercetători

 • arte vizuale / fotografie

 • video / film

 • arte textile

 • literatură

 • arhitectură

 • antropologie

 • muzică

 • artele spectacolului

 

  Numărul de artişti:

 • De la o singură persoană până la o echipă de 5 persoane care are nevoie să lucreze împreună un timp determinat

 • În eventualitatea unor proiecte care implică un număr mai mare de participanţi pe o perioada mai scurtă de timp spaţiul de rezidenţă devine SATUL (ne putem extinde)

 

  Durata rezidenţelor:

 • De la o săptămână  până la patru săptămâni.

 • E posibilă prelungirea sejurului

 

  Depunerea aplicaţiilor:

 • O scrisoare de motivaţie, însoţită de CV şi portofoliu

 • Se trimit la adresa acasalahundorf@gmail.com

 • Se recomandă întâlniri pentru discuţii de detaliu

 

  Se oferă:

 • Casa

 • Prezentări publice, dacă sunt solicitate

 • Promovare

 

  Condiţii financiare:

 • O contribuţie de 30 de lei/zi

 • Costurile legate de transport, masă şi materialele necesare revin în sarcina participanţilor. Se pot cumpăra produse se la oamenii locului

 

  Cum se poate ajunge:

 • Cu maşina proprie: E60 pana la Sighişoara / DN 1 de la Sighişoara la Dumbrăveni / DJ 142C de la Dumbrăveni la Viişoara. Calitatea drumurilor: foarte bună

 • Cu microbus & autocar: din marile oraşe până la Sighişoara sau Mediaş

 • Cu trenul până la Dumbrăveni

 • Facebook Social Icon
 • Instagram Social Icon

acasalahundorf.ro | residency | nature | art