>
^
EN
RO
<

Delaney O’Connell

Rezident SAH 2022

Delaney O’Connell a cunoscut poveștile folclorului românesc, iar procesul ei artistic în sat a pornit de la imaginarul unor basme precum “ Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”, precum și “ Doi feți cu stea în frunte.”  Delaney s-a lăsat inspirată de farmecul regăsit în basme, de  fraze fantastice precum:  

“A fost odată ca niciodată, pe când lupii și mieii se sărutau…”

“Te iubesc ca sarea în bucate.”

“Voința unei femei poate stoarce lapte dintr-o stâncă.”

Pornind de la puterea vizuală a frazelor, ea a realizat o serie de picturi în ulei înfățișând portretele colegilor ei rezidenți, Lena Ciobanu și Leopold Nacht. Îmbinarea dintre elementele naturale ale satului, Biserica Evanghelică, florile de sânziene pe care le-a zărit pe dealuri, i-au oferit paleta de culori și picătura de inspirație spre a realiza picturile.

No items found.
No items found.

Pentru a se conecta cu locul, a ținut un atelier de desen în Biserica Evanghelică. Acolo copiii și-au desenat în mod creativ portretele, pe care le-au dus acasă ca amintire. Delaney simte că biserica încă poartă prezența amintirilor sașilor care cândva se adunau și se rugau acolo, chiar dacă nu mai au loc slujbe religioase.

> GALERIE REZIDENT <

No items found.

Delaney este artistă și profesoară din North Carolina, Statele Unite ale Americii. Ea lucrează ca pictor, pornind adesea de la imaginarul folcloric și psihologia jungiană pentru a crea lucrări pe care le descrie ca fiind realist magice. Dorințele interzise, sublimate, care nasc coduri secrete în societate o intrigă, precum și natura controversată a dorinței. Arta ei contextualizează impulsuri comune și tabuuri ale culturii contemporane.

No items found.

Delaney O’Connell

SAH 2022 SHOWCASE REZIDENȚI

Toate drepturile rezervate Școala de Acasă Hundorf - SAH©

Delaney O’Connell

SAH Artist in Residence 2022

O’Connell began her research by reading Romanian Folktales and other oral histories that had been documented online. Her creative process started from the imaginary of stories such as “ Youth without age and Life without Death “ and “ The Boys with the Golden Stars”.  A few phrases stood out in their striking imagery:

“Once upon a time when wolves and lambs kissed one another…” 

“I love you like salt in a meal…” 

“The empress should be buried to her breast in the earth and so remain before the eyes of the world…” 

“A woman's will can squeeze milk from a stone…”

Drawing on these powerful phrases, that had been spoken by so many mouths, she used emotionally charged portraits taken by fellow artists in residence Leopold Nacht and Lena Ciobanu to create a series of oil paintings. The colors of the old, deconsecrated Evangelical Church, the bright yellow the sânziene flowers she saw while walking up the hillside gave her a color palette inspired by place.

No items found.
No items found.

In order to connect better with the place, she held a drawing workshop in the Evangelical Church, where the kids creatively drew their self-portraits, which they brought home as a memory. Delaney feels that the church keeps still the presence of the saxons who once used to gather there and pray, even though nowadays it is left empty.

> RESIDENT GALLERY <

No items found.

Delaney O’Connell is an artist and educator from North Carolina, United States. She works primarily as a painter, drawing on local folklore and Jungian psychology to create works she describes as “magical realist.” Forbidden, sublimated desires that lead to the creation of societal secret codes interest her. Everyday, banal desires that have proven to be more threatening than the forbidden ones. Her art aims to contextualize the common impulses and shames of contemporary culture.

No items found.

Delaney O’Connell

SAH 2022 SHOWCASE REZIDENȚI

Toate drepturile rezervate Școala de Acasă Hundorf - SAH©