SAH
Home: A world
between the forgotten
and the persistent
Acasă: o lume
între uitare și
persistență
<
EN
RO

SAH SHOWCASE
2022

Fluxul vieții ne învață că unii oameni pleacă, iar alții rămân mereu acolo unde s-au născut. În inima unui sat istoria este alcătuită din grădini, case, povești și obiecte dragi transmise din generație în generație. Toate sunt urme materiale și imateriale ale trecerii prin lume. În lipsa unui efort consistent de păstrare, ele devin amintiri supuse dispariției. 

Expoziția “ Acasă: o lume între uitare și persistență” pornește de la întrebarea: cum ne împotrivim uitării? Cum integrăm trecutul în viitor? Propune un dialog între contrarii care coexistă: căutarea propriilor rădăcini și schimbările dinamicilor relaționale și familiale care caracterizează timpul prezent pe de o parte, căutarea unui “acasă”  atemporal și fenomenul migrației pe de altă parte.

Punctul de pornire al expoziției este satul Hundorf ( azi Viișoara) și relația pe care fiecare rezident a legat-o cu satul. Cu liniștea. Cu zumzetul. Lucrările pe care aceștia le-au realizat în timpul rezidenței lor țes istoriile reale sau imaginare ale locului. Creează o punte între trecut și prezent, aici și acolo, o poetică a spațiului rural. 

Unele lucrări aduc în lumină tehnici tradiționale de brodat, altele construiesc povești și istorii imaginare ale satului, apelează la basm și fantezie pentru a surprinde spiritul locului. Unele lucrări au o abordare documentară: pornesc de la artefacte, arhive și jurnale pentru a spune povești intergeneraționale. Altele surprind fragmente trăite ale vieții de zi cu zi, relațiile dintre oameni, copilăria și bătrânețea în sat.

Aduse împreună, lucrările creează un joc între memorii colective și individuale. Construiesc granița dintre locuri reale și imaginare, propun reverii ale disoluției și persistenței.

Proiectele realizate din cadrul rezidențelor ȘAH, cât și opiniile rezidenților participanți, nu reflectă în mod automat poziția Asociației Acasă la Hundorf față de subiectul prezentat. ȘAH este un proiect care oferă șansa tinerilor artiști de a se exprima într-un context necenzurat și liber.

Web design & Web development: Nicolaie Prodromou
Text & Digital Curator: Ioana Gabriela Cherciu
Editor showcase & Digital curator: Nadina Stoica

SAH SHOWCASE
2022

The stream of life flows in a way that teaches us that some people leave and others remain in the place they are born in for the rest of their life. In the heart of a village the history is made of gardens, houses, stories and objects passed on from generation to generation. All of them are material and immaterial traces of our passing into this world. Without a consistent effort to preserve them, they become memories destined to disappear. 

The exhibition “ Home: a world between forgetfulness and persistence”  starts out with the question: how do we escape forgetfulness? How can we integrate the past into our future? It proposes a dialogue between contraries that co-exist: the search for our roots and the changes of present day familial relationships on one way, the search for an atemporal idea of “ home” and the increasing migration tendency on another.

The exhibition's starting point is the Hundorf village ( today known as Viișoara) and the relationship that each resident had with its surroundings. With its quietness. With its loudness. The works they made during their residency weave the real or imagined histories of the village. They create a bridge between past and present, here and there, the poetics of rural space.

Some works bring into focus traditional techniques of embroidery, others tell stories about imaginary histories of the village. Some have a documentary approach: they start from artifacts, archives and journals in order to tell intergenerational stories. Others capture trails of everyday life, the relationships between people, childhood and aging in the village.

Brought together, the works create an interplay between collective and individual memories. They build the borders between real and imagined places and present reveries of dissolution and persistence.  

Proiectele realizate din cadrul rezidențelor ȘAH, cât și opiniile rezidenților participanți, nu reflectă în mod automat poziția Asociației Acasă la Hundorf față de subiectul prezentat. ȘAH este un proiect care oferă șansa tinerilor artiști de a se exprima într-un context necenzurat și liber.

Proiect finanțat de: Ministerul Culturii și Consiliul Județean Mureș
Co-finanțatori: Primăria Municipiului Târgu Mureș
Parteneri: Institutul Cultural Român,  Asociația K'arteSponsori: Leier Romania,  Kronospan,  Cesarom,  Heidelberg Cement Group,  Puiul de Crăiești,  Rocas Decor
Acasă la Hundorf este membru Res Artis, Worldwide Network of Arts Residences.
Proiectul a fost realizat cu sprijinul Consitoriul Evanghelic Sighișoara și Școala Gimnazială Viișoara.