>
^
EN
RO
<

Maria Livia Onete

Rezident SAH 2022

Observații din jurnalul de bord al artistei în care furnicile și-au făcut mușuroi:

  • Noaptea în Hundorf se aud lătrând mai mulți câini decât ies la numărătoare. Am verificat.
  • Multă coada calului în cimitirul de pe deal. Oare morții au probleme la rinichi?
  • Fabrica de clepsidre de la Hundorf e aparent faimoasă în tot județul. Dealurile sunt pline de nisipul care absoarbe timpul din jur. Zilele sunt incandescente și scapă printre degete.
  • Crucile din sat apar și dispar în funcție de cum fluctuează nivelul de credință al locuitorilor. Preotul e îngrijorat.
  • “Suntem blocați aici”, spuse corul grecesc de adolescenți înainte să dispară în noapte.

Umorul unește oamenii în mod deosebit, iar oamenii care râd împreună se simt mai apropiați.  Proiectul de micro ficțiune ilustrată “Povești Mici” creat de Maria Livia Onete înseamnă transpunerea  întâmplărilor mici din realitatea cotidiană într-un mod ludic. 

Pentru a putea crea această serie de povești mici despre sat, artista a explorat zona printr-un proces de documentare temeinic: porumbeii au fost interogați atent și cu suspiciune, somnul strigoilor a fost întrerupt în miezul zilei și nicio căpiță de fân nu a scăpat necercetată.

No items found.
No items found.

Scopul poveștilor mici este să împrietenească oamenii cu locurile în care trăiesc și care le modelează implicit existența. Maria consideră că prin inserarea propriei viziuni creative în povestea unui loc cimentezi o relație de apartenență. 

Prin textele ei, atmosfera din satul Hundorf capătă o dimensiune realist magică, unde granița dintre realitate și fantezie devine tot mai încețoșată.

> GALERIE REZIDENT <

No items found.

Maria Livia Onete este o artistă, ilustratoare și scriitoare care locuiește în București. Maria se folosește de povești scurte, site-specific, pentru a încuraja oamenii să se reconecteze afectiv cu spațiul în care locuiesc. Cu ajutorul umorului și al fanteziei, vrea să atragă atenția asupra potențialului narativ al locurilor adesea trecute cu vederea. Lucrările ei încorporează proză scurtă, ilustrații și obiecte de artă care au o componentă narativă.

No items found.

Maria Livia Onete

SAH 2022 SHOWCASE REZIDENȚI

Toate drepturile rezervate Școala de Acasă Hundorf - SAH©

Maria Livia Onete

SAH Artist in Residence 2022

Notes from the artist’s diary from where the ants made an anthill. 

  • At night in Hundorf you can hear more dogs howling than the number of dogs you can actually count. I checked. 
  • Alot of Horsetail in the cemetery up the hill. Is it possible that the dead have kidney problems? 
  • The hourglass factory in Hundorf gained fame all over the place. The hills are full of sand and the sand is absorbing the time. The days are incandescent and are slipping through the fingers. 
  • The crosses on the streets are appearing and disappearing depending on the amount of faith the locals have.  The priest is worried. 
  • “ We are stuck here” said the musical choir of teenagers before vanishing into the night. 

Humour brings people together in a special way. People who laugh together feel more connected to each other. The illustrated microfiction project “ Povești Mici” made by Maria Livia Onete is based on writing about the small happenings from day to day life through a playful perspective. In order to create this series of small stories about the village, the artist engaged in a thorough documentation process: the village pigeons were interrogated carefully and suspiciously, the sleep of the undead was interrupted at midday, and not a single haystack escaped being poked and prodded.

No items found.
No items found.

The purpose of these short stories is to improve people’s relationship with the places they live in and which implicitly shape their existence. Maria believes that by inserting your own creative vision into the story of a place, you cement a relationship of belonging.

Through her stories, the atmosphere in Hundorf becomes magical-realist. The border between reality and fantasy becomes more uncertain.

> RESIDENT GALLERY <

No items found.

Maria Livia Onete is an artist, illustrator and writer who lives in Bucharest. Maria uses short site-specific stories to encourage people to emotionally reconnect with the space they live in. Using humor and fantasy, she aims to draw attention to the narrative potential of often overlooked places. Her works incorporate short prose, illustrations and art objects that have a narrative component.

No items found.

Maria Livia Onete

SAH 2022 SHOWCASE REZIDENȚI

Toate drepturile rezervate Școala de Acasă Hundorf - SAH©