Anca Stoica, Sergiu Diță și Mihai Ivașcu
[0]
TODAY NOT TODAY
AZI NU

Anca Stoica and Sergiu Diță are choreographers and performers. They graduated from UNATC's Master of Choreography in 2023; Mihai Ivașcu is a writer and cultural worker, completing his studies in 2022, with a Master at CESI. Cumulatively, the performances and artistic activities that the three have created or directed have been produced in spaces and by entities such as Reactor, Hearth, MARe, TNB, ONB, Teatrul Infinit, ARCUB, Insula 42, Asociația Isvor etc. This is their first artistic collaboration as a group.

Anca Stoica și Sergiu Diță sunt coregrafi și performeri. Au absolvit masteratul de Coregrafie al UNATC în 2023; Mihai Ivașcu este scriitor și lucrător cultural, finalizându-și studiile în 2022, printr-un masterat la CESI. Cumulat, spectacolele și activitățile artistice pe care cei trei le-au creat sau condus au fost produse în spații și de entități precum Reactor, Hearth, MARe, TNB, ONB, Teatrul Infinit, ARCUB, Insula 42, Asociația Isvor etc. Împreună se află la prima colaborare artistică.

📅
July 22, 2023
-
August 4, 2023

A man and a woman, both dead, tell the love story they had during their earthly life, a life that has brought them close several times, but each time accidentally, bizarrely, lightning-fastly, as if fate or the demiurge could not decide on the meaning of their relationship.

Now, in death, or rather in an indeterminate space-time, the two reminisce about all that was and hope for all that might have been. Part video installation with irony and tenderness, TODAY NOT TODAY is a performative experiment that we suggest you listen to patiently and go through in the proposed order, to put together the puzzle pieces of an alternative sentimental history and the endless dream that contains it.

Doi morți, bărbat și femeie, își spun povestea de dragoste din timpul vieții pământene, o viață care i-a adus aproape de câteva ori, însă de fiecare dată în mod accidental, bizar, fulgurant, de parcă soarta sau demiurgul nu s-ar fi putut într-adevăr hotărî cu privire la însemnătatea relației dintre ei.

Aflați acum în moarte, sau mai bine zis într-un spațiu-timp nedeterminat, cei doi rememorează tot ce a fost și speră la tot ce ar fi putut fi. Parte instalație video din care nu lipsesc ironia și tandrețea, AZI NU este un experiment performativ pe care vă propunem să-l ascultați cu răbdare și să-l parcurgeți în ordinea propusă, spre a pune cap la cap piesele de puzzle ale unei istorii sentimentale alternative și ale visului nesfârșit care o conține.

No items found.
No items found.

What I like is the state of play in the play. On the one hand, I am working on the piece that we are turning into a performance, on the other hand, I feel like a performer in the piece given by the stories of the villagers I interacted with, and especially by the situation itself: several artists enter a place which is not theirs, but a framework is created for them to be. – Anca Stoica

Ce-mi place mie e starea de piesă în piesă. Pe de-o parte, lucrez la piesa pe care o transformăm în performance, pe de altă parte, mă simt performeră în piesa dată de poveștile sătenilor cu care am interacționat, și mai ales de situație în sine: câțiva artiști pătrund într-un loc care nu e al lor, dar li se creează un cadru pentru a fi. Anca Stoica

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Anca Stoica, Sergiu Diță și Mihai Ivașcu
[0]
TODAY NOT TODAY
AZI NU

Anca Stoica și Sergiu Diță sunt coregrafi și performeri. Au absolvit masteratul de Coregrafie al UNATC în 2023; Mihai Ivașcu este scriitor și lucrător cultural, finalizându-și studiile în 2022, printr-un masterat la CESI. Cumulat, spectacolele și activitățile artistice pe care cei trei le-au creat sau condus au fost produse în spații și de entități precum Reactor, Hearth, MARe, TNB, ONB, Teatrul Infinit, ARCUB, Insula 42, Asociația Isvor etc. Împreună se află la prima colaborare artistică.

📅
July 22, 2023
-
August 4, 2023
🡠