Denise Lobonț
[0]
Fab
Fab

Denise Lobonț is a visual artist who works mainly in the medium of photography and uses the format of documenting to offer counter-narratives in which established social constructs are exposed and questioned. She explores the deep nuances of everyday life and captures overlooked complexities, celebrating cultural diversity. She recently participated in a residency at the Urban Nation Museum of Contemporary Art in Berlin and a group exhibition at the art gallery of the Romanian Cultural Institute in Berlin.

Denise Lobonț este o artistă vizuală care lucrează cu precădere în mediul fotografiei și folosește formatul documentării oferind contra-narațiuni în care constructele sociale stabilite sunt expuse și puse sub semnul întrebării. Explorează nuanțele profunde ale vieții de zi cu zi și surprinde complexități trecute cu vederea, celebrând diversitatea culturală. Recent a participat la o rezidență la Muzeul de Artă Contemporană Urban Nation din Berlin și într-o expoziție de grup la galeria de artă a Institutului Cultural Român din Berlin.

📅
August 23, 2023
-
September 5, 2023

The artist came to Hundorf with the idea of documenting the cohabitation of several ethnicities in the same area. A key place in this process was the bridge near the old school where teenagers from different parts of the village and their groups intersect.

In the first stages, Denise documented their daily lives and then discovered their passions. From the passion for hairstyling of one of the teenagers, Denise developed a small performance in which the willow tree by the bridge was directly intertwined with his girlfriend's hair on which he practiced different braiding patterns.

The cyanotypes resemble some X-rays of the willow tree near the old school where she found some abandoned science class materials.

Artista a venit în Hundorf cu ideea de a documenta coabitarea mai multor etnii în același loc. Un loc cheie în acest proces a devenit podul de lângă școala veche unde adolescenții din diferite părți ale satului își intersectau grupurile.

În primele etape, Denise a documentat viața de zi cu zi a acestora iar mai apoi a descoperit pasiunile lor. De la pasiunea pentru hairstyling a unuia dintre adolescenți a dezvoltat un mic performance în care salcia de lângă pod s-a împletit direct cu părul prietenei sale pe care acesta exersa diferite modele de împletituri.

Cianotipiile realizate seamănă în final cu niște radiografii ale salciei de lângă școala veche unde a găsit abandonate materiale pentru orele de științe ale naturii.

No items found.
No items found.

Fabulous Fabian wants to be a hairstylist, he has a bird of peace tattooed on one hand and a scratched heart on the other. Fabian's hairstyling literally and figuratively intertwines with the plants in the village.

Fabulous Fabian vrea sa fie hairstylist, are tatuata pe o mana o pasare a păcii si pe cealaltă o inimioara zgâriata. Hairstylingul lui Fabian se împletește la propriu si la figurat cu plantele din sat.

No items found.
No items found.

I found a kid with a mini motorcycle. The childhood-maturity boundary. A teenager with a scooter comes to the bridge, the others gather around him. The method of transport has become an opportunity for socialization or social status.

Am găsit un copil cu o mini motocicleta. Granița copilărie-maturitate. Un adolescent cu scuterul vine la pod, ceilalți se aduna in jurul lui. Metoda de transport devenita prilej de socializare sau status social.

No items found.
No items found.
Denise Lobonț
[0]
Fab
Fab

Denise Lobonț este o artistă vizuală care lucrează cu precădere în mediul fotografiei și folosește formatul documentării oferind contra-narațiuni în care constructele sociale stabilite sunt expuse și puse sub semnul întrebării. Explorează nuanțele profunde ale vieții de zi cu zi și surprinde complexități trecute cu vederea, celebrând diversitatea culturală. Recent a participat la o rezidență la Muzeul de Artă Contemporană Urban Nation din Berlin și într-o expoziție de grup la galeria de artă a Institutului Cultural Român din Berlin.

📅
August 23, 2023
-
September 5, 2023
🡠