Irina Ionescu și Raul Coldea
[0]
Home
Acasă

Irina Ionescu is an interdisciplinary artist, experimenting with as many artistic forms as possible - film, photography, literature, theater. She is interested in exploring ways in which her artistic work goes beyond documenting communities or individuals, aiming to empower and engage them as part of the collaborative process.

Raul Coldea believes that the artistic act is primarily communal, and that when we gather together to consume or create art, we contribute to the writing of the world itself. His practice focuses on performance arts, performances and cultural mediation workshops centered on themes such as climate crisis, housing crisis, socialization and gender violence.

Irina Ionescu este artistă interdisciplinară, experimentând cu cât mai multe forme artistice - film, fotografie, literatură, teatru. Este interesată să exploreze moduri prin care munca sa artistică să depășească documentarea comunităților sau indivizilor, urmărind să-i împuternicească și să îi implice ca parte din procesul colaborativ.

Raul Coldea crede că actul artistic este în primul rând comunitar, iar atunci când ne adunăm împreună pentru a consuma sau pentru a crea artă, contribuim la scrierea lumii. Practica lui se concentrează pe arte performative, spectacole și ateliere de mediere culturală centrate pe teme precum criza climatică, criza locuirii, socializarea și violența de gen.

📅
August 23, 2023
-
September 5, 2023

Home has a temporary status for too many of us. Home often means a rented room, a dorm room, staying in another city for short periods when we work on a project, our parents' house, the houses of relatives in the village where many of us spent our childhood, etc. In all of this context, home becomes a fragile concept and one that too often does not fulfill its role as a safe and familiar space. Their visual essay explores this concept from the perspective of dislocation, the sensation of dream and belonging.

Acasă are pentru prea multe dintre noi un statut temporar. Acasă înseamnă adesea o cameră în chirie, o cameră de cămin, cazarea în alt oraș pe perioade scurte în care lucrăm la câte un proiect, casa părinților, casele rudelor de la sat unde multe dintre noi ne-am petrecut copilăria, etc. În tot acest context, acasă devine un concept fragil și de prea multe ori nu își îndeplinește rolul de spațiu sigur și familiar. Eseul lor vizual explorează acest concept din perspectiva dislocării, a senzației de vis și a apartenenței.

No items found.
No items found.

We don't think we can have the arrogance to expect to understand anything about Viișoara, about the dynamics between the very different communities here, or about people's lives. We just have to try to understand something about ourselves. We constantly have in mind the long summer days of our childhood that we spent in the village, our favorite foods, the work in the garden that we always avoided back then, the specific sounds. We are somewhere between the similarities and differences between Viișoara and Gălăteni/Mănăstireni/Bahnea (the villages where we spent our summers as children).

Nu credem că putem avea aroganța de a ne aștepta să înțelegem ceva despre Viișoara, despre dinamica dintre comunitățile foarte diferite de aici sau despre viețile oamenilor. Ne rămâne doar să încercăm să înțelegem ceva despre noi. Avem constant în minte zilele lungi de vară din copilărie pe care le petreceam la sat, mâncărurile preferate, lucrul în grădina de la care ne eschivam mereu pe atunci, sunetele specifice. Suntem undeva între asemănările și diferențele dintre Viișoara și Gălăteni/Mănăstireni/Bahnea (satele unde ne petreceam verile în copilărie).

No items found.
No items found.

No items found.
No items found.
Irina Ionescu și Raul Coldea
[0]
Home
Acasă

Irina Ionescu este artistă interdisciplinară, experimentând cu cât mai multe forme artistice - film, fotografie, literatură, teatru. Este interesată să exploreze moduri prin care munca sa artistică să depășească documentarea comunităților sau indivizilor, urmărind să-i împuternicească și să îi implice ca parte din procesul colaborativ.

Raul Coldea crede că actul artistic este în primul rând comunitar, iar atunci când ne adunăm împreună pentru a consuma sau pentru a crea artă, contribuim la scrierea lumii. Practica lui se concentrează pe arte performative, spectacole și ateliere de mediere culturală centrate pe teme precum criza climatică, criza locuirii, socializarea și violența de gen.

📅
August 23, 2023
-
September 5, 2023
🡠