Larisa Petcuț
[0]
Rules
Reguli

Larisa Petcuț (b. 1998 Arad) is an artist based in Cluj-Napoca, working in the field of textile arts. Larisa is currently a PhD student at the Doctoral School of the University of Art and Design in Cluj-Napoca, her research project focusing on the creation of new paradigms in contemporary textile art through the use of traditional resources and references. In her works she approaches a feminist discourse, addressing topics such as the role of women in an Eastern European society.

Larisa Petcuț (n. 1998 Arad) este o artistă stabilită în Cluj-Napoca, ce lucrează în domeniul artelor textile. În prezent Larisa este doctorandă în cadrul Școlii Doctorale a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, proiectul său de cercetare urmărind creația de noi paradigme în arta textilă contemporană prin utilizarea de resurse și referințe tradiționale. În lucrările sale abordează un discurs feminist, adresând subiecte precum rolul femeii într-o societate Est-europeană.

📅
July 22, 2023
-
August 4, 2023

The project consists of a series of hand-embroidered works that address the generational traumas transmitted through the female line. This series was born after several discussions with local women from Viișoara. The discussions revealed recurring issues, shaping a picture of the female condition and women's roles in Eastern European society.

These roles seemed to be based on a series of unwritten rules, touching on topics ranging from what was considered appropriate behavior, to motherhood and profession. Respecting them meant fitting into patterns imposed by society, patterns that did not leave room for a reclaiming of the female voice to verbalize one's own needs and desires. These rules are inscribed in the fabric in a slightly incomprehensible manner at first glance, because, like socially imposed rules, they require a closer look to be identified and brought to awareness.

Reguli reprezintă o serie de lucrări brodate manual ce abordează subiectul traumelor generaționale transmise pe linie feminină. Această serie a luat naștere în urma mai multor discuții cu femei localnice din Viișoara care au scos la iveală problematici recurente, conturând o imagine asupra condiției feminine și rolurilor femeii dintr-o societate Est-europeană.

Aceste roluri păreau să se bazeze pe o serie de reguli nescrise ce atingeau subiecte de la comportament considerat adecvat, până la maternitate și profesie. Respectarea acestora presupunea încadrarea în anumite tipare impuse de societate ce nu lăsau loc unei revendicări a vocii feminine în vederea verbalizării propriilor nevoi și dorințe. Aceste reguli sunt înscrise în materialul textil într-o manieră ușor neinteligibilă la o primă vedere, deoarece, asemeni regulilor impuse social, acestea necesită o privire mai atentă pentru a putea fi identificate și conștientizate.

No items found.
No items found.

During my stay in Hundorf I had the opportunity to get in touch with the local people and learn the life stories of several local women. These stories helped me gain a better understanding of the female condition and the role of women in an Eastern European society.

Odată cu șederea în Hundorf am avut prilejul să intru în contact cu oamenii locului și să aflu poveștile de viață a mai multor femei localnice. Aceste povești m-au ajutat să capăt o mai bună înțelegere asupra condiției feminine și asupra rolului femeii dintr-o societate Est-europeană.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Larisa Petcuț
[0]
Rules
Reguli

Larisa Petcuț (n. 1998 Arad) este o artistă stabilită în Cluj-Napoca, ce lucrează în domeniul artelor textile. În prezent Larisa este doctorandă în cadrul Școlii Doctorale a Universității de Artă și Design din Cluj-Napoca, proiectul său de cercetare urmărind creația de noi paradigme în arta textilă contemporană prin utilizarea de resurse și referințe tradiționale. În lucrările sale abordează un discurs feminist, adresând subiecte precum rolul femeii într-o societate Est-europeană.

📅
July 22, 2023
-
August 4, 2023
🡠