Maria Bianca Popa
[0]
Untitled
Fără Titlu

Bianca Maria Popa (b. 2001) is a student at the Sculpture department of the National University of Arts in Bucharest. In his projects he approaches themes such as corporeality as mechanism and as space, anatomical detachments and dismemberments, play. Video or photography techniques are used to capture the relationship with the space and provide dynamism to objects.

Bianca Maria Popa (n. 2001) este studentă la secția de Sculptură din cadrul Universității Naționale de Arte din București. În proiectele sale abordează teme precum corporalitatea ca mecanism și ca spațiu, detașări și dezmembrări anatomice, joaca. Se folosește de tehnici video sau fotografiere pentru a capta relația cu spațiul și a oferi dinamism obiectelor.

📅
August 7, 2023
-
August 20, 2023

During the residency, Bianca was inspired by the vast landscapes that surrounded the village, making it seem as if it had an uncertain future. Creating a wandering, oversized head embodying its emptiness became her focus. She is captivated by the silence here and how it communicates with her.

În timpul rezidenței, Bianca s-a inspirat din peisajele întinse ce înconjurau satul, făcându-l să pară ca și cum ar avea un viitor incert. Crearea unui cap supradimensionat rătăcitor, întruchipând vidul său, a devenit punctul ei de interes. Este captivată de liniștea de aici și de cum aceasta comunică cu ea.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
No items found.
Maria Bianca Popa
[0]
Untitled
Fără Titlu

Bianca Maria Popa (n. 2001) este studentă la secția de Sculptură din cadrul Universității Naționale de Arte din București. În proiectele sale abordează teme precum corporalitatea ca mecanism și ca spațiu, detașări și dezmembrări anatomice, joaca. Se folosește de tehnici video sau fotografiere pentru a capta relația cu spațiul și a oferi dinamism obiectelor.

📅
August 7, 2023
-
August 20, 2023
🡠