Martyna Benedyka
[0]
Genius Loci
Genius Loci

Martyna Benedyka is a visual and sound artist, photographer, and coloratura soprano. She works in a wide range of media including painting, film and digital photography, collage, installation, video, and sound art. She studied Art and Design at the Gray’s School of Art in Scotland, UK, and graduated with a First Class BA (Hons) degree in Fine Art Painting in 2014. She has exhibited in the UK, Italy, Germany, Ireland, Poland, Czechia, Denmark, Romania, Estonia, Switzerland, South Korea, Canada and the USA. She is a member of Futures Photography, Amsterdam, The Netherlands (winner 2022). She specializes in early and classical music.

Martyna Benedyka este o artistă vizuală și de sunet, fotograf și soprană de coloratură. Ea lucrează într-o gamă largă de media incluzând pictură, film și fotografie digitală, colaj, instalație, video și artă sonoră. A studiat Artă și Design la Gray's School of Art din Scoția, Marea Britanie, și a absolvit în 2014 cu o diplomă de licență în Pictură. A expus în Marea Britanie, Italia, Germania, Irlanda, Polonia, Cehia, Danemarca, România, Estonia, Elveția, Coreea de Sud, Canada și SUA. Este membră a Futures Photography din Amsterdam, Olanda (câștigătoare în 2022). Ea se specializează în muzică timpurie și muzică clasică.

📅
July 5, 2023
-
July 18, 2023

Genius Loci is Latin for spirit or protective deity. The idea of a spirit of place comes from the ancient belief that certain places are inhabited by gods or spirits. Since then, the genius loci has been a way to create a meaningful interaction between men and their surroundings. In search of Genius Loci, this mixed media installation captures the idea of the spirit traveling through a time where abstract and everyday sounds of the village combine to create their own rhythms, harmonies, and dissonances.

The sounds merge with an antiphon I have chosen to sing a cappella in the medieval church in Hundorf, bringing the empty and silent space back to life. The piece, written by a German nun, composer, and mystic Hildegard von Bingen (1098-1179), concentrates on the unique place that humanity occupies. Touching on themes of absence and presence, the collection of things and sounds arranged according to the principles of genius loci creates a sense of space, revealing the mysterious atmosphere of the village.

Genius Loci este un termen latin care înseamnă spirit sau divinitate protectoare. Ideea unui spirit al locului provine din credința antică că anumite locuri sunt locuite de zei sau spirite. De atunci, genius loci a fost o modalitate de a crea o interacțiune semnificativă între oameni și mediul lor înconjurător. In search of Genius Loci, această instalație mixed media capturează ideea spiritului care călătorește în timp, unde sunetele abstracte și de zi cu zi ale satului se combină pentru a crea propriile lor ritmuri, armonii și disonanțe.

Sunetele se îmbină cu un antifon pe care am ales să-l cânt a cappella în biserica medievală din Hundorf, readucând spațiul gol și tăcut la viață. Piesa, scrisă de o călugăriță, compozitoare și mistică germană, Hildegard von Bingen (1098-1179), se concentrează pe locul unic pe care îl ocupă umanitatea. Atingând teme legate de absență și prezență, colecția de obiecte și sunete aranjate conform principiilor genius loci creează o senzație de spațiu, dezvăluind atmosfera misterioasă a satului.

No items found.
No items found.

I spent my time in Hundorf listening to the sounds, creating maps, taking photos, drawing, writing, singing, and recording everything that would help me define the spirit of the place - Genius Loci.

I discovered it in various places while walking around the village. The spirit could be felt in both people and buildings. With each passing day, I was more and more inspired by Hundorf's history which was visible at every turn. I was looking at all layers of the Hundorf landscape in order to locate what I experienced.

Mi-am petrecut timpul în Hundorf ascultând sunetele, creând hărți, făcând fotografii, desenând, scriind, cântând și înregistrând tot ceea ce m-ar ajuta să definesc spiritul locului - Genius Loci.

L-am descoperit în diverse locuri în timp ce mă plimbam prin sat. Spiritul se simțea atât în oameni, cât și în clădiri. Cu fiecare zi care trecea, eram din ce în ce mai inspirat de istoria Hundorfului, care era vizibilă la fiecare pas. Mă uitam la toate straturile peisajului din Hundorf pentru a localiza ceea ce am experimentat.

No items found.
No items found.
No items found.
No items found.

Martyna Benedyka
[0]
Genius Loci
Genius Loci

Martyna Benedyka este o artistă vizuală și de sunet, fotograf și soprană de coloratură. Ea lucrează într-o gamă largă de media incluzând pictură, film și fotografie digitală, colaj, instalație, video și artă sonoră. A studiat Artă și Design la Gray's School of Art din Scoția, Marea Britanie, și a absolvit în 2014 cu o diplomă de licență în Pictură. A expus în Marea Britanie, Italia, Germania, Irlanda, Polonia, Cehia, Danemarca, România, Estonia, Elveția, Coreea de Sud, Canada și SUA. Este membră a Futures Photography din Amsterdam, Olanda (câștigătoare în 2022). Ea se specializează în muzică timpurie și muzică clasică.

📅
July 5, 2023
-
July 18, 2023
🡠