Răzvan Maxim
[0]
A Call from the Ashes
Apel în Cenușă

Maxim Răzvan is a self-taught visual artist from Suceava, with interests in painting, installation, graphic design, illustration, music, and video. He graduated from the Faculty of Agriculture in Bucharest in 2015 and worked as an agronomist in Suceava for 3 years. After being diagnosed with Lyme disease, he had to leave his job for recovery. In this new reality, he found the opportunity for new explorations and rediscovered his passion for music and visual arts. The artist combines surrealism, pop art, art deco, and elements from brutalist architecture to create paintings and installations that are connected to the modern world and the factors that influence contemporary society.

Maxim Răzvan este un artist vizual autodidact din Suceava, cu interese în pictură, instalație, design grafic, ilustrație, muzică și video. A absolvit Facultatea de Agricultură din București în 2015 și a lucrat 3 ani ca inginer agronom în Suceava. Fiind diagnosticat cu boala Lyme, a fost nevoit să-și abandoneze munca pentru recuperare. În această nouă realitate, a găsit prilejul unor noi căutări și și-a redescoperit pasiunea pentru muzică și artele vizuale. Artistul combină surprarealismul, pop art, art deco și elemente din arhitectura brutalistă pentru a crea picturi și instalații ce se leagă de lumea modernă și de factorii ce influențează omul contemporan.

📅
August 7, 2023
-
August 20, 2023

The artist began the residency project by documenting rural landscapes and then focused on painting one of the village churches. However, his enthusiasm waned as he got closer to completing the painting. Criticism from Andreea, a local resident, gave him a revitalizing perspective and helped him overcome a creative block.

The artist decided to sever the emotional connection with the painting and incinerate it. This performance and resulting installation serve as a metaphor for the process of self-reinvention; a call for the readjustment of contemporary values, the abandonment of ego, and a return to humanity.

Artistul a inițiat proiectul rezidenței documentând peisaje rurale, concentrându-se apoi pe realizarea unei picturi cu o biserică din sat. Odată cu apropierea finalizării lucrării însă, entuziasmul i s-a diminuat. Critica venită din partea unei localnice, Andreea, i-a adus o perspectivă revitalizantă artistului, ajutându-l să depășească blocajul creativ.

Astfel, el a decis să rupă legătura emoțională cu pictura și să o incinereze. Acest performance și instalația rezultată funcționează ca o metaforă pentru procesul de reinventare a sinelui; un apel pentru pentru reajustarea valorilor contemporane, pentru renunțarea la ego și reîntoarcerea la umanitate.

No items found.
No items found.

"It was a revelation to see how something you've created burns like fireworks. There's nothing more enjoyable than splashing your work with gasoline and watching it turn into an artistic torch."

”A fost o revelație, să vezi cum ceva ce ai creat arde ca un foc de artificii. Nimic nu-i mai distractiv decât să stropești munca ta cu benzină și să o privești cum se transformă într-o torță artistică.”

No items found.
No items found.

"The church in the painting is me, my old self, asleep, adrift and disoriented. The ashes and remnants of the process represent my endeavor to be original, modest, and sociable, relinquishing the ego, the barriers, and the toxic traditions that flood souls and stifle bright minds."

Photo credit: Andrei Marcoș

Biserica din tablou sunt eu, vechiul eu, un individ adormit, în derivă și dezorientat. Cenușa și reziduurile procesului reprezintă strădania mea de a fi un om original, modest și sociabil, renunțând la ego, baricade și tradiții toxice care inundă sufletele și înăbușă mințile luminoase.”

Credit fotografii: Andrei Marcoș

No items found.
No items found.
Răzvan Maxim
[0]
A Call from the Ashes
Apel în Cenușă

Maxim Răzvan este un artist vizual autodidact din Suceava, cu interese în pictură, instalație, design grafic, ilustrație, muzică și video. A absolvit Facultatea de Agricultură din București în 2015 și a lucrat 3 ani ca inginer agronom în Suceava. Fiind diagnosticat cu boala Lyme, a fost nevoit să-și abandoneze munca pentru recuperare. În această nouă realitate, a găsit prilejul unor noi căutări și și-a redescoperit pasiunea pentru muzică și artele vizuale. Artistul combină surprarealismul, pop art, art deco și elemente din arhitectura brutalistă pentru a crea picturi și instalații ce se leagă de lumea modernă și de factorii ce influențează omul contemporan.

📅
August 7, 2023
-
August 20, 2023
🡠