Suzuka Miyake
[0]
There is your existence inside of me
Trăiește prin mine

Suzuka Miyake is an artist from Japan, who graduated from the Tokyo University Of The Arts And Music. She has been researching witch culture in Japan and Romania. She mainly uses natural objects as materials for her works, creating a world from a non-human perspective. 

Suzuka Miyake este o artistă din Japonia, care a absolvit Universitatea de Arte și Muzică din Tokyo. Ea a fost preocupată de cercetarea culturii vrăjitoarelor în Japonia și România. Ea folosește în principal obiecte naturale ca materiale pentru lucrările sale, creând o lume din perspectiva non-umană.

📅
August 7, 2023
-
August 20, 2023

During her stay in Hundorf, the artist met with folk healers from whom she learned a spell of evil eye protection, some folk stories of monsters in the village, and what medicinal herbs cure illnesses.

This final artwork consists of dyed wool with the medical herbs recommended by the healers – herbs such as St. John’s wort, onion, and basil are used for their beneficial effects on the body or to ward off evil spirits. The water used in the artwork was applied by a village healer who cast a spell to ward off evil eyes.

În timpul șederii sale în Hundorf, artista s-a întâlnit cu vindecători tradiționali de la care a învățat o vrajă pentru protecția împotriva deochiului, a aflat povești populare despre monștri din sat și despre plante medicinale pentru vindecarea bolilor.

Această lucrare finală constă în lână vopsită cu ajutorul plantelor medicinale recomandate de vindecători – plante precum sunătoarea, ceapa și busuiocul sunt folosite pentru efectele lor benefice asupra organismului sau pentru a alunga spiritele rele. Apa folosită în lucrare a fost aplicată de către un vindecător din sat care a rostit o vrajă pentru a alunga efectele deochiului.

No items found.
No items found.

“The first week passed at a dizzying pace. We woke up with the sun and went to sleep when night fell. This was unthinkable in Tokyo, where I lived. Tokyo is a city where the nights are always bright and you can't smell the grass. There are always many kinds of sounds here. The sounds of birds singing and cows mowing, and windows clattering. It is filled with the presence of indications. When Iʼm here, I strongly feel that my body is a living creature.”

„Prima săptămână a trecut într-un ritm amețitor. Ne-am trezit cu soarele și ne-am culcat când s-a lăsat noaptea. Acest lucru era de neconceput în Tokyo, unde am trăit. Tokyo este un oraș în care nopțile sunt mereu luminoase și nu simți mirosul de iarbă. Există întotdeauna multe tipuri de sunete aici. Sunetele păsărilor cântând, mugetul vacilor și zgomotul geamurilor trântindu-se. Este plin de prezența indicațiilor. Când sunt aici, simt cu tărie că corpul meu este o creatură vie.”

No items found.
No items found.

“Let me tell you about the first Marioara. I heard that she is a tămăduitoare. She knows a lot about healing and also about medicinal herbs. (...) Marioara did Deochi for me. She draws crosses on the water and drops the charcoal into it. Then I used it to draw crosses on my mouth, chest, belly, hands, and feet, and itʼs done. The water tasted a little like charcoal.”

„Să vă povestesc despre prima Mărioara. Am auzit că este o tămăduitoare. Ea știe multe despre vindecare și, de asemenea, despre plante medicinale. (...) Mărioara mi-a făcut de Deochi. Ea a desenat cruci pe apă și a aruncat cărbunele în ea. Apoi l-am folosit pentru a desena cruci pe gură, piept, burtă, mâini și picioare și gata. Apă avea puțin gust de cărbune.”

No items found.
No items found.
Suzuka Miyake
[0]
There is your existence inside of me
Trăiește prin mine

Suzuka Miyake este o artistă din Japonia, care a absolvit Universitatea de Arte și Muzică din Tokyo. Ea a fost preocupată de cercetarea culturii vrăjitoarelor în Japonia și România. Ea folosește în principal obiecte naturale ca materiale pentru lucrările sale, creând o lume din perspectiva non-umană.

📅
August 7, 2023
-
August 20, 2023
🡠