Tóth Hunor
[0]
Between the Church and the Abyss
Între Biserică și Râpă

Hunor Tóth (born 2000) is a visual artist from Romania, currently based in Hungary. He is a graduate student of the master's program in photography at the Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapest. In his artistic practice, Hunor focuses on rural life and its various aspects. He is interested in exploring and documenting rural life through photography, examining how rural communities redefine, adapt, and change in the face of contemporary challenges.

Hunor Tóth (n.2000) este un artist vizual din România, momentan stabilit în Ungaria. Este studentul absolvent al programului de masterat în fotografie de la Universitatea de Artă și Design Moholy-Nagy din Budapesta. În practica sa artistică, Hunor se concentrează asupra vieții rurale și a diferitelor aspecte ale acesteia. Este interesat să exploreze și să documenteze viața rurală prin intermediul fotografiei, examinând modul în care comunitățile rurale se redefinesc, se adaptează și se schimbă în fața provocărilor contemporane.

📅
August 7, 2023
-
August 20, 2023

Disintegrating communities, redefined rural landscape, memories, family, faith, and uncertainty. The contemporary village image diverges from the stereotypes of impoverished, elderly laborers or an idealized countryside; instead, it embodies internal conflicts, an uncertain future, and a reality unrecognizable to outsiders' perception. Within rural families, previous generations instinctively passed on not only agricultural and farming knowledge, but also community values, village life, and local culture.

Today, this hereditary process is completely questionable and subversive. Generation Z is the first to occupy a decisive place in the outcome of this changing hereditary process. Current visual research explores the intergenerational dynamics in this period, focusing on the youth in order to explore the notion of village, village identity and home.

Comunități în dezintegrare, peisaj rural redefinit, amintiri, familie, credință și incertitudine. Imaginea satului contemporan se îndepărtează de stereotipurile de muncitori bătrâni și săraci sau de un peisaj rural idealizat; în schimb, acesta întruchipează conflicte interne, un viitor incert și o realitate nerecunoscut pentru percepția străinilor. În cadrul familiilor rurale, generațiile mai în vârstă au transmis instinctiv nu numai cunoștințele agricole și de gospodărie, ci și valorile comunității, viața satului și cultura locală.

Astăzi, acest proces ereditar este complet problematic și subversiv. Generația Z este prima care ocupă un loc decisiv în rezultatul acestui proces ereditar în schimbare. Cercetarea vizuală actuală explorează dinamica intergenerațională în această perioadă, concentrându-se asupra tinerilor pentru a explora noțiunea de sat, identitate sătească și "acasă".

No items found.
No items found.

"Hundorf is not a dying village, but, like many other villages, it is a place in the midst of a period of change, where memories, reinterpretation, acceptance and moving on play an important role."

“Hundorf nu este un sat în curs de dispariție, dar, ca multe alte sate, este un loc aflat în mijlocul unei perioade de schimbare, în care amintirile, reinterpretarea, acceptarea și mersul mai departe joacă un rol important.”

No items found.
No items found.

No items found.
No items found.
Tóth Hunor
[0]
Between the Church and the Abyss
Între Biserică și Râpă

Hunor Tóth (n.2000) este un artist vizual din România, momentan stabilit în Ungaria. Este studentul absolvent al programului de masterat în fotografie de la Universitatea de Artă și Design Moholy-Nagy din Budapesta. În practica sa artistică, Hunor se concentrează asupra vieții rurale și a diferitelor aspecte ale acesteia. Este interesat să exploreze și să documenteze viața rurală prin intermediul fotografiei, examinând modul în care comunitățile rurale se redefinesc, se adaptează și se schimbă în fața provocărilor contemporane.

📅
August 7, 2023
-
August 20, 2023
🡠