>
^
EN
RO
<

Katarzyna Łukasiewicz

Rezident SAH 2022

“Tăcere. În Hundorf uneori poți auzi doar lătratul câinilor. Poți auzi și caii din depărtare. Uneori un vecin taie iarba. Căldură. Satul se trezește la viață către amiază când soarele se ascunde ușor în spatele dealurilor. Localnicii se așează în fața casei și vorbesc cu vecinii sau cu membrii familiei lor.“

Prin ochii Kasiei, satul devine o hartă a înțelesurilor multiple, a istoriilor, a stilurilor de viață, a locurilor pe care oamenii le numesc “acasă” - un microunivers, o cunoaștere a lumii, un spațiu sacru simbolic pentru cel care îl locuiește, un azil și un habitat al amintirilor.

Katarzyna surprinde momentele cu ochiul unui antropolog mereu curios să afle tradiții, obiceiuri și perspective de a trăi diferite de ale ei. Organic, proiectul ei s-a transformat într-un eseu fotografic documentar al unui spațiu pe care oamenii îl numesc “acasă”.

No items found.
No items found.

Obiceiurile oamenilor de zi cu zi, adolescenții care se joacă fotbal în spatele școlii, munca grădinăritului, crescutul legumelor și al fructelor, adunările oamenilor la terasa de pe uliță atunci când soarele apune, obiectele dragi pe care oamenii le colecționează, toate sunt moduri prin care oamenii își construiesc în sat sentimentul de apartenență si pe care ea le surprinde prin aparatul foto.  

“Mărioara a creat un spațiu într-o magazie veche prin care a colecționat obiecte vechi folosite în casă de către părinții ei. În multe case din sat poți vedea asemenea obiecte. Mărioara este profesoară și aduce uneori copii pentru care predă și le arată asemenea obiecte vechi și modul cum ele pot fi folosite. Colecția din casa ei include și costume tradiționale, pe care oamenii obișnuiau să le poarte pentru diferite ocazii, precum și pentru a merge la biserică.” relatează Katarzyna.

> GALERIE REZIDENT <

No items found.

Katarzyna Łukasiewicz este o fotografă din Polonia, antropolog, animator cultural și educator. Este interesată de oameni și mediul lor socio-cultural. A absolvit Facultatea Națională de Film din Polonia în Łódź și Institutul Polonez al Culturii din Varșovia.

No items found.

Katarzyna Łukasiewicz

SAH 2022 SHOWCASE REZIDENȚI

Toate drepturile rezervate Școala de Acasă Hundorf - SAH©

Katarzyna Łukasiewicz

SAH Artist in Residence 2022

“Silence. Sometimes only the barking of dogs or horses can be heard in the distance. Sometimes a neighbor viciously mowing the grass. Heat. The village awakens to social life in the late afternoon when the sun slowly hides behind the hills. Then local people sit down in front of the house and start chatting with their closest neighbors or their family.”

Through Katarzyna’s lens the village becomes a map of many heterogeneous meanings, histories, lifestyles, and places and a figure of home, a microworld, a knowledge of the world, a sacred, symbolic space to the householder, an asylum, a refuge, security, a habitat for memories.

She perceives the village with the eyes of an anthropologist, always eager to find out more about the traditions, habits and different perspectives of life. Organically, her project became a photographic documentary essay of a place we all call home.

No items found.
No items found.

Day to day activities, the teenagers playing football behind the school, gardening, people gathering around at sunset, objects that people collect in their barns- all of them are ways in which people create a sense of closeness between them and the village. Kasia captures it through her video camera. 

“Marioara has created a place in an old barn where they have collected old tools used at home by their parents. In many houses in the village, you can see such objects. Marioara is a teacher, so she sometimes brings her children here and shows them the old objects, demonstrating how they used to be used. The house collection also includes costumes traditional to the village, which used to be worn for various occasions and for going to church.” She recalls.

> RESIDENT GALLERY <

No items found.

Katarzyna Łukasiewicz is a Polish documentary photographer, anthropologist, culture animator, and educator. She’s interested in humans and her/his socio-cultural environment. She graduated from Polish National Film School in Łódź and Polish Culture Institute at Warsaw University.

No items found.

Katarzyna Łukasiewicz

SAH 2022 SHOWCASE REZIDENȚI

Toate drepturile rezervate Școala de Acasă Hundorf - SAH©