>
^
EN
RO
<

Marlene Klauser

Rezident SAH 2022

“Trăind în Germania de la o vârstă foarte fragedă ajungi să devii preocupat de propria istorie: ororile Germaniei Naziste sunt predate în fiecare an în școli. Clădiri și orașe - peste tot există rămășițe ale trecutului și ale războiului. Bunicii, adesea traumatizați ca și copii de război, nu doresc să-și aducă aminte de acel timp.

Fascinația mea pentru a descoperi acel trecut a fost declanșată de descoperirea manuscriselor străbunicului meu care relatau momente ale vieții sale precum nașterea copilului său, achiziția primei mașini, tratamente medicale ce par acum atât de îndepărtate de tratamentele actuale, precum și instaurarea regimului nazist în Germania. Manuscrisele lui cuprindeau teama de război, începutul și speranța că totul va fi bine, rezistența.”

Marlene a început să cerceteze tot mai mult pe omul care i-a fost străbunic, voia să înțeleagă mai bine bucuriile lui, tristețile, viciile, care au lăsat o întreagă generație cu traume reprimate. Manuscrisele unui timp în care nimeni nu știa ce va aduce ziua de mâine, cum se va sfârși totul - fapt pe care ani mulți mai târziu Marlene avea să îl descopere în paginile cărților de istorie.

Timpul petrecut la Hundorf a fost pentru Marlene începutul cărții ei bazate pe arhivele personale și manuscrisele străbunicului ei. Acesta a fost jurnalist și editor în timpul regimului nazist și a scris din 1923 până în 1944 rapoarte ce reflectă tristețile și bucuriile unui om dintr-o generație în care verbalizarea lumii emoționale, interioare a unui om nu era un lucru dezirabil.

Săpând în arhivele străbunicului ei, Marlene vrea să înțeleagă propria ei poveste, precum și povestea generației ei - cum a devenit ceea ce este astăzi?

No items found.
No items found.

Căutarea propriei identități prin raportarea la generația străbunicului ei a inspirat-o să creeze instalația simbolică Generation Einbinden, pornind de la cuvîntul în germană “binden” care înseamnă a lega, a fi în legătură. Instalația alcătuită din lemn, sfori și cuie, care reprezintă pentru Marlene trecutul bunicilor și străbunicilor și modul cum aceștia rămân conectați și trăiesc în prezent prin noua generație, cea a nepoților.

Este alcătuită din lemnul vechi, în proces de dezintegrare, al unui șifonier vechi găsit într-o magazie dintr-o casă din satul Hundorf, care este prins în cuie- simbolul generațiilor prezente, necesare pentru a menține întreaga construcție a trecutului în picioare.

Dorind să trezească în tinerii din Hundorf o curiozitate similară față de rădăcinile lor, i-a rugat să scrie o scrisoare către străbunicii lor, pe care o va integra în instalația artistică.

Ce le-ar plăcea tinerilor din Hundorf să cunoască despre trecutul familiei lor?

> GALERIE REZIDENT <

No items found.

Marlene Klauser a crescut în Japonia, Franța și Germania, iar acum la 26 de ani curiozitatea ei se îndreaptă către rădăcinile ei, care au contribuit la devenirea persoanei care este astăzi. A absolvit facultatea de medicină din Regensburg, un mic oraș la Dunăre în Germania. De atunci a luat o pauză de la studiile medicale, pentru a se conecta mai profund cu proiectul ei: cartea bazată pe manuscrisul străbunicului ei. Carte care reprezintă un nou capitol al vieții ei.

No items found.

Marlene Klauser

SAH 2022 SHOWCASE REZIDENȚI

Toate drepturile rezervate Școala de Acasă Hundorf - SAH©

Marlene Klauser

SAH Artist in Residence 2022

“As a German, from an early age, one is preoccupied with the country's own history: the horrors of Nazi Germany are taught every year in class, the buildings and the cities, everywhere one sees reminders of the war. Grandparents, often traumatized as children in the war, do not speak of the time. 

I was all the more fascinated when I found and read my great-grandfather's manuscripts that were exposing important moments from his life such as the birth of his child,  the purchase of his first car, the medical cures that are now  so far away from the present therapies - and the rise of Nazi Germany. The fear of war, the beginning, the confidence, the powerlessness, the resistance.”

Marlene Klauser was interested in the young man who would later become her great-grandfather and through her book,  she would like to better understand his joys, sorrows and vices, leaving behind a generation with repressive traumas. His manuscripts exposed  a time when one did not know what tomorrow gives and how everything will end, the resolution that she had learned long ago in school as a child, but her great-grandfather did not know; 

The time she spent at Hundorf was for Marlene the beginning of her book based on her great grandfather manuscripts: he was a journalist and editor during the nazi regime in Germany. He wrote between 1923 until 1944 annual private reports reflecting the sorrows, vices and joys of an academic man, in a generation where the exploration and verbalization of the man's emotional world was not desired.

By digging through her great-grandfather’s archives, Marlene Klauser wants to understand her own and her generation’s story - how they became what they are?

No items found.
No items found.

The search for her own identity by means of digging through her great grandfather's generation, has inspired her to make the symbolic installation Generation Einbinden, starting from the German word binden which means to link, to tie. 

The installation consists of three parts. Each uses Wood representing the great-grandparent’s time, a string connecting great-grandparents with great-grandchildren and metal (nails or wire) representing the uncertainty of the way of life, the up and downs. The nails are necessary for keeping the whole installation up.

Wanting to stir up a similar curiosity in the youths of Hundorf, she asked them to write a letter directed to their old relatives, that she integrated into the artistic installation. 

What would they want to know about their own family past and history?

> RESIDENT GALLERY <

No items found.

Marlene Klauser grew up in Japan, France and Germany and came to ask herself how she became what she is. She started studying medicine in Regensburg, a small city on the Danube River in Germany, in 2013. She did it with passion and interest and has now graduated. She decided to take a break with medicine and plunge into her longed-for writing project, which she has had since she discovered her great grandfather's manuscripts. She wants to re-encounter her family history in another way, discover a new page, let it become a new chapter in her life.

No items found.

Marlene Klauser

SAH 2022 SHOWCASE REZIDENȚI

Toate drepturile rezervate Școala de Acasă Hundorf - SAH©