>
^
EN
RO
<

Leopold Nacht

Rezident SAH 2022

Leopold Nacht și-a propus să găsească în sat o persoană care să îl primească pentru două săptămâni în viața sa. Astfel, l-a întâlnit pe Neluțu, un tânăr cu doi copii mici. L-a vizitat zi de zi și i-a cunoscut familia. Încetul cu încetul, proiectul lui fotografic s-a transformat într-un portret de familie așa cum arată ea astăzi în mediul rural. Cu multe greutăți și cu iubirea care îi leagă.

Fotografia alb-negru elimină o variabilă foarte importantă - timpul. Reușește să blocheze lucrurile într-un spațiu care nu e nici prezent, nici trecut, este propriul lui spațiu. Pornind de aici, proiectul “Boy” urmărește experiența de băiat în interiorul familiei lui Neluțu, având în centru prezența celor doi copii al căror univers este plin de vitalitate, curiozitate dar și cruzime. Din perspectiva copiilor trecem marginal spre cea a părinților și chiar a străbunicului care, prin gesturile și reacțiile lor mici dau un context mai clar propriei existențe.

No items found.
No items found.

Documentarea vieții din interiorul micro universului familial scoate la iveală probleme sociale care, din păcate, macină viața în sat: accesul limitat la educație, la sănătate, la locuri de muncă și migrația în străinătate.

> GALERIE REZIDENT <

No items found.

Leopold Nacht este un fotograf român a cărui tehnică și stil îmbină fotografia documentară cu o perspectivă impresionistă a realității. Acesta urmărește surprinderea momentului ce nu este vizibil cu ochiul liber, a clipei fluide, a mișcării. Interesul lui este de a ajunge la o relație intimă cu personajele fotografiate spre surprinderea emoțiilor și trăirilor intense, a gesturilor subtile și irepetabile, a întâmplării.

No items found.

Leopold Nacht

SAH 2022 SHOWCASE REZIDENȚI

Toate drepturile rezervate Școala de Acasă Hundorf - SAH©

Leopold Nacht

SAH Artist in Residence 2022

Leopold Nacht had planned from the start of the residency to find someone in the village willing to open up his/her life to him for two weeks. Soon he found Neluțu, a young man with two little children. Leopold visited him everyday and met his family. Slowly, his photographic project had become a family portrait capturing today's life in the rural area: with a lot of hardships and a lot of love too.

Black and white photography erases a very important aspect- time. It manages to block everything into a space between present time and past. It becomes a space on it’s own. Starting from this idea, the project “ Boy” captures a boy’s experience inside Neluțu’s family and focuses on the children’s micro universe: a place full of vitality, curiosity, but also rawness. Starting from the perspective of children, the focus is also placed towards the parents and to their grandfather, because they give a larger context and nuance to the children’s experience.

No items found.
No items found.

In documenting Neluțu's family life, alot of the social problems that are prevalent in the village were revealed: poor access to education, health services, decent jobs, migration.

> RESIDENT GALLERY <

No items found.

Leopold Nacht is a Romanian photographer whose technique combines documentary photography with an impressionist view of reality. He wants to capture the moments that are not visibly obvious, that are fluid in nature, that have a certain dynamic and movement. He often wants to form a close relationship with the people he photographs in order to capture their deep emotions and subtle gestures.

No items found.

Leopold Nacht

SAH 2022 SHOWCASE REZIDENȚI

Toate drepturile rezervate Școala de Acasă Hundorf - SAH©