Palatul Copiilor De La Țară

RO.

Lansăm programul “Palatul Copiilor De La Țară” prin care artiștii  se implică activ în agregarea de comunități din spațiile rurale , pentru ca oamenii locului să își redescopere spațiul natal.                        

O săptămână plină de voie bună, cu oameni noi și oameni ce au mai călcat pragul casei noastre, atat la propriu cât și la figurat.

O saptămână încheiată cu prima sesiune de documentare a artiștilor de la Atelierele de Teatru Dans și a celor de la Artă Textilă.

Artiștii au mers împreună la școlile locului și au împărțit zâmbete, dar și informații despre ateliere. Au întocmit liste de participare și au pus țara la cale împreună cu cadrele didactice.

Ne-am bucurat de locruri cu totul și cu totul aparte, am călătorit în timp prin satele pline de magia ce este și azi oferită de Bisericile Fortificate ale Biertanului și Richișului.

S-au căutat locuri potrivite pentru atelierele ce urmează să înceapă, o adevărată placere pentru noi toți.  
Fiind un prilej bun atât pentru noi cât și pentru artiști, pentru a sedimenta ideile și activitățile ce vor avea loc la atelier. Dar și în cadrul Festivalului Omul Verde, unde participanții atelierelor împreună cu artiștii, vor pregăti expoziții și un spectacol de teatru dans.

De astăzi 08.04 până pe data de 12.04, începe atelierul de Teatru Dans coordonat de coregrafa Beatrice Tudor și actrița Cristina Tudor.
Le urăm succes tuturor participanților și le urăm bun venit în familia Acasă La Hundorf.

EN.

We are launching the programme "Palatul Copiilor de la Tara" through which artists get actively involved by bringing together communities in rural areas, so that local people can rediscover their native lands.

A week full of good times, new people and people who have stepped foot on our doorstep before, both literally and figuratively.

A week that ended with the first documented session of the Dance Theatre and Textile Art Workshops.
The artists went together to the local schools and shared smiles, as well as information about the workshops. They drew up participation lists and brainstormed together.

We enjoyed places that were really special, we travelled back in time through villages filled with the magic that is still offered today by the Fortified Churches of Biertan and Richiș.

We looked for suitable places for the workshops that followed to begin, a real pleasure for all of us. Being a good opportunity for both us and the artists to lay down the ideas and activities that will take place at the workshops. But also during the Green Man Festival, where the workshop participants together with the artists will prepare exhibitions and a dance theatre performance.

From today 08.04.2024 until 12.04, the Dance Theatre Workshop coordinated by the choreographer Beatrice Tudor, and the actress Cristina Tudor starts.
We wish success to all participants and welcome them to the Acasă La Hundorf family.

Palatul copiilor de la țară
Richis

Atelierul Teatru Dans
Coregraf Beatrice Tudor şi actrița Cristina Tudor

📍08.04

Coregrafiile și jocurile de teatru alese pentru grup au avut la bază principiul mișcării browniene, ce a ajutat la formarea grupului şi, totodată, la dezvoltarea atenției distributive, la coordonare și preluarea unor multiple responsabilități în același timp, pentru a putea realiza mai multe acțiuni simultan.

📍10.04
Copiii au fost introduși în lumea magică a celor două arte congruente, teatrul și dansul, căci, nu-i așa, am putea spune că teatrul este pasul de dans al fiecărui artist, iar dansul este poezia teatrului.

Cursanții au fost învațați să își alinieze corpul și mintea, miscările alese fiind folosite pentru croirea drumului în aventura mișcării conștiente.
Atelierul a fost structurat în jurul unor exerciţii psiho - fizice specifice, menite să-i introducă pe elevi în mecanismele subtile ale mişcării, pornind de la orizontalitate pentru a cuceri apoi verticalitatea şi a ajunge la naşterea dansului, un dans organic, izvorât din sensibilitatea fiecăruia.


📍12.04

S-au deschis şi s-au întins aripi zilele acestea la atelierul de teatru dans. Elevii sunt gata de zbor și de împlinirea unui prim vis artistic.

Au muncit din greu, şi-au rânduit corpul şi mintea, au ascultat în tihnă, iar apoi au întins aripile ca un pui ce-şi are primul zbor din cuib.

Susținuți de încrederea coregrafei Beatrice Tudor şi a actriței Cristina Tudor micii artiști au făcut prima lor reverență.

Vă dorim succes la spectacolul ce va avea loc la Festivalul Omul Verde din Richiş, în perioada 11-14 iulie 2024.

———————————————

Urmează a doua documentare pentru atelierul de măști şi benzi desenate.
Apoi continuăm cu al doilea atelier din program,
Atelierul de Artă Textilă, în perioada 26 Mai-2 Iunie, coordonat de Edith Vinter si Theodora Scurtu.

Palatul Copiilor de la Tara
Richis

Dance Theatre Workshop
Choreographer Beatrice Tudor and actress Cristina Tudor

📍08.04
The choreographies and theatre games chosen for the group were based on the principle of Brownian movement, which helped form the group and at the same time develop distributive attention, coordination and taking on multiple responsibilities at the same time, in order to be able to perform several actions simultaneously.

📍10.04
The children were introduced to the magical world of two congruent arts, theatre and dance. We could say that theatre is the dance step of every artist and dance is the poetry of theatre.

Learners were taught to align their bodies and minds, the chosen movements being used to carve their way through the adventure of conscious movement.
The workshop was structured around specific psycho-physical exercises designed to introduce the students to the subtle mechanisms of movement, starting from horizontality to conquer verticality and to reach the birth of dance, an organic dance, born from the sensitivity of each individual.

📍12.04
Wings opened and spread these days at the dance theatre workshop. Students are ready to take flight and fulfill a first artistic dream.

They have worked hard, sorted out their bodies and minds, listened quietly, and then spread their wings like a bird taking its first flight from the nest.

Supported by the confidence of choreographer Beatrice Tudor and actress Cristina Tudor, the little artists took their first bow.

We wish good luck to the attendees for the show that will take place at the Green Man Festival in Richiș, on 11-14 July 2024.

The second documentation for the masks and comics workshop follows.
Then we continue with the second workshop in the programme, the
Textile Art Workshop, from 26 May to 2 June, coordinated by Edith Vinter and Theodora Scurtu.

RO.

Update-ul săptămânii 15-21 aprilie

Rupe-te de cotidianul urban la o cafea de specialitate.
Intră în magia spațiului rural, cu potențial nemărginit, scanând codul QR.
Link-ul te poartă pe-un picior de plai, pe-o gură de rai, unde copiii din sate descoperă arta sub toate formele ei, vara aceasta la Richiș în cadrul programului “Palatul Copiilor De La Țară” susținut de Acasă la Hundorf în parteneriat cu Omul Verde.
Poveștile se scriu în fiecare zi, în orice colț de lume.
Haideți să dăm aripi viitoarelor legende culturale române.

Mulțumim prietenilor de la @butter și @cof’tory  pentru găzduire.


Între timp în Richiș a început a doua etapă de documentare.
Artiștii ce vor susține atelierul de măști și benzi desenate, împreună cu Mircea Cristescu ce va avea o expoziție în cadrul festivalului, au participat la evenimentul de lansare a sezonului turistic la Richiș organizat de @GreenManFoundation. Totodată au vizitat Biserica Fortificată, emblemă a satului, aflând taine istorice ascunse.
Urmează să întâlnească localnicii și să anunțe copiii și tinerii despre atelier.

EN.

Break away from the urban everyday with a specialty coffee.
Step into the magic of the countryside, with endless potential, by scanning the QR code.
The link takes you where children discover art in all its forms, this summer at Richiș, as part of the "Children's Country Palace" programme supported by Acasa la Hundorf in partnership with Omul Verde.
Stories are written every day, in every corner of the world.
Let's give wings to future Romanian cultural legends.

We thank our friends @butter and @cof'tory for hosting us.

Meanwhile in Richiș the second stage of documentation has begun.
The artists who will hold the masks and comics workshop, together with Mircea Cristescu, who will have an exhibition during the festival, attended the event launching the tourist season in Richiș organized by @GreenManFoundation. They also visited the Fortified Church, emblem of the village, discovering hidden historical mysteries.
They are going to meet the locals and let the children and young ones know about the workshop.

No items found.

înapoi sus

înapoi la Proiecte

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proiectele realizate în cadrul rezidențelor Ș.A.H., cât și opiniile rezidenților participanți, nu reflectă în mod automat poziția Asociației Acasă la Hundorf față de subiectul prezentat. ȘAH este un proiect care oferă șansa tinerilor artiști de a se exprima într-un context necenzurat și liber.