rezidențele

Școla de-Acasă Hundorf

6
ediții

© ȘAH
Overview

acasalahundorf@gmail.com
0787 411 023
Localitatea Viișoara 441, Județul Mureș

Redirectionea-ză 3,5% din impozit
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proiectele realizate în cadrul rezidențelor Ș.A.H., cât și opiniile rezidenților participanți, nu reflectă în mod automat poziția Asociației Acasă la Hundorf față de subiectul prezentat. ȘAH este un proiect care oferă șansa tinerilor artiști de a se exprima într-un context necenzurat și liber.