NOUTĂȚI /// NEWS Ș.A.H.

REZIDENȚI 2024

REZIDENȚII ȘAH 2024 / SELECȚIA


Mulțumim tuturor celor care au aplicat pentru rezidențele ȘAH 2024. Acesta a fost anul cu cel mai mare număr de aplicanți, din toate colțurile lumii.
De asemenea, mai trebuie să mulțumim aplicanților și pentru faptul că apreciază particularitatea și specificul acestei rezidențe. Pe lângă locație, mulți dintre ei au menționat ca puncte atractive faptul că insistă pe procesul creator, pe inspirație, fără să impună o temă anume, fiind deschisă către toate artele și încurajând interdisciplinaritatea, cercetarea artistică, realizarea de echipe adhoc, relația cu comunitatea, etc.
A fost dificil pentru cei care au realizat selecția pentru că proiectele înscrise au fost închegate, coerente, ambițioase, indiferent dacă realizarea lor se baza pe relația cu comunitatea, sau erau proiecte prin care artiștii căutau un context bun pentru inspirație.
În realizarea selecției ne-am străduit să oferim o șansă tinerilor cu potențial și o gură de aer proaspăt celor cu o practică deja coagulată. Am ales și artiști care vor să se implice activ în comunitatea locală pentru realizarea proiectelor dar și artiști pentru care mediul de Acasă va fi un teritoriu de explorat în feluri încă neștiute. Păstrând aceeași diversitate de medii artistice ca în anii trecuți, am selectat muzicieni, sculptori, ilustratori, fotografi, fashion designeri, performeri, printre alții. Și pentru a continua să construim punți între lumi diferite, anul acesta vom găzdui, pe lângă artiști români din țară, artiști români din diaspora, artiști cu rădăcini în România dar și artiști internaționali din Europa, America sau Africa.
Tuturor celor care nu se regăsesc în lista finală le urăm mult succes în continuare, așteptăm proiectele lor în următorii ani și îi invităm să ne urmărească și să fie alături de noi.

Rezidenții ȘAH 2024 sunt:

Copăcel Miruna-Ioana (RO)
Demelza Watts (UK)
Alina Tofan și Teodora Rotaru (RO)
Iulia Hulea (RO)
Teodor Georgescu (RO)
Charlie-Anne Côté (CA)
Georgiana Cojocaru (RO)
Alesia Cîdă (UK)
Kyle Malanda (USA)
Acatrinei Elena Daniela (RO)
Matei Rădulescu (RO)
Kareem Jamal (RO)
Gabriela Monica Tirziu (DE)
Adrienn Szövérffi (HU)
Ștefania Bodescu (RO)
Isidora Lazic (FR)
Aysu Naz Atalay (TR)
Máté Szilvay (RO)
Antonia Itineanț (RO)

Proiect cultural finanțat de: Ministerul Culturii și Consiliul Județean Mureș
Partener: Institutul Cultural Român
Sponsori: Leier Romania , Kronospan , Cesarom, HeidelbergCement Group, Puiul de Crăiești, Rocas Decor.
Acasă la Hundorf este membru Res Artis.
Proiect realizat cu sprijinul Consistoriului Evanghelic Sighișoara și Școlii Gimnaziale Viișoara

2024 SAH Residents Selection


Thank you to all who applied for the 2024 ȘAH artist residencies. This year saw the highest number of applicants from all over the world.
We also thank the applicants for their kind words of appreciation for the particular nature of our residency. Besides the location, many said they were attracted to the emphasis we put on the creative process, finding inspiration, not imposing a specific theme, being open to all arts, encouraging interdisciplinary collaboration, artistic research, forming ad hoc teams, community engagement, etc.
The selection process was challenging because the proposals were well-developed, coherent, and ambitious, whether based on community engagement or aimed at finding a conducive context for inspiration.
In conducting the selection, we aimed to provide an opportunity for young talents and a breath of fresh air for those with an already solid practice. We selected artists who want to actively engage with the local community in their projects and artists for whom the environment at Home will be a territory to be explored in unknown ways. Maintaining the same diversity of artistic mediums as in previous years, we have chosen musicians, sculptors, illustrators, photographers, fashion designers, and performers, among others. And to continue building bridges between different worlds, this year we will host, alongside local Romanian artists, Romanian artists from the diaspora, artists with Romanian roots, as well as international artists from Europe, America, or Africa.
To those who are not on the final list, we wish them success in the future, we look forward to reading their projects in the coming years, and we invite them to follow and stay close to us.


The 2024 ȘAH residents are:

Copăcel Miruna-Ioana (RO)
Demelza Watts (UK)
Alina Tofan și Teodora Rotaru (RO)
Iulia Hulea (RO)
Teodor Georgescu (RO)
Charlie-Anne Côté (CA)
Georgiana Cojocaru (RO)
Alesia Cîdă (UK)
Kyle Malanda (USA)
Acatrinei Elena Daniela (RO)
Matei Rădulescu (RO)
Kareem Jamal (RO)
Gabriela Monica Tirziu (DE)
Adrienn Szövérffi (HU)
Ștefania Bodescu (RO)
Isidora Lazic (FR)
Aysu Naz Atalay (TR)
Máté Szilvay (RO)
Antonia Itineanț (RO)

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proiectele realizate în cadrul rezidențelor Ș.A.H., cât și opiniile rezidenților participanți, nu reflectă în mod automat poziția Asociației Acasă la Hundorf față de subiectul prezentat. ȘAH este un proiect care oferă șansa tinerilor artiști de a se exprima într-un context necenzurat și liber.