NOUTĂȚI /// NEWS Ș.A.H.

Comunicat de Presă ȘAH 2023

Asociația „Acasă la Hundorf” are bucuria să anunțe primul eveniment public al rezidențelor SAH 2023, expoziția  „Vremuri Stranii și Întâlniri Improbabile”,  curatoriată de Alexandra Boaru, Daniel Semenciuc și Valentin Teodorescu. Vernisajul va avea loc pe 30 septembrie la Bastionul Tăbăcarilor în Târgu Mureș.

Expoziția cuprinde lucrările finale ale artiștilor rezidenți care au călcat pragul de Acasă în ediția SAH de anul acesta și reprezintă cercetarea și explorarea lor artistică în satul transilvănean Hundorf ( azi Viișoara, județul Mureș).  Având un titlu enigmatic, expoziția cuprinde viziuni, impresii, curiozități, fragmente de viață și timp percepute de rezidenții artiști în spațiul rural în care au locuit și creat timp de două săptămâni.

,,Examinând realități locale precum migrația, condiția femeilor de la țară, sincopele educației, disonanțele familiale, diversitatea etnică sau criza identității adolescenților, unii rezidenți au scos satul din abstracțiunea atemporală a ruralului și l-au făcut tangibil. Privindu-l prin ochii lor, distingem un spațiu conectat direct la sursele actualității”, scriu curatorii în textul expoziției.

Anul acesta invitata noastră prezentă la vernisaj este Alina Gherasim, pictor și scriitor.

Vă invităm să descoperiți și voi, alături de noi, cum se vede satul românesc astăzi în ochii tinerilor artiști SAH 2023.

________

The "Acasă la Hundorf" Association is pleased to announce the first public event of the SAH 2023 residencies, the exhibition "Strange Times and Improbable Encounters", curated by Alexandra Boaru, Daniel Semenciuc, and Valentin Teodorescu. The opening will take place on September 30th at the Tăbăcarilor Bastion in Târgu Mureș.

The exhibition features the final works of resident artists who visited "Acasă" in this year's SAH edition, representing their artistic research and exploration in the Transylvanian village of Hundorf (today Viișoara, Mureș County). With an enigmatic title, the exhibition includes visions, impressions, curiosities, fragments of life, and time perceived by the resident artists during their two-week stay in the rural space.

"Examining local realities such as migration, the condition of rural women, educational gaps, family dissonance, ethnic diversity, or the identity crisis of adolescents, some residents have lifted the village out of the timeless abstraction of rural life and made it tangible. Looking at it through their eyes, we discern a space directly connected to the sources of current events," write the curators in the exhibition's text.

This year, our special guest at the opening is Alina Gherasim, a painter and writer.

We invite you to discover, alongside us, how today's Romanian village is seen through the eyes of the young artists of SAH 2023.

----------------------------------------------------------------------

ȘAH 2023 este finanțat de Ministerul Culturii și Consiliul Județean Mureș, în parteneriat cu Institutul Cultural Român.

Proiect co-finanțat de Primăria Târgu Mureș.

Asociația ”Acasă la Hundorf” este membru Res Artis.

Parteneri: Consistoriul Evanghelic, Școala Gimnazială Viișoara, Asociatia K'Arte și Universitatea de Arte Târgu Mureș.

Sponsori: Leier Romania, Kronospan, HeidelbergCement România, Sanex SA Cluj Napoca, Rocas Decor, Puiul de Crăiești.

SAH 2023 is funded by the Ministry of Culture and the Mureș County Council, in partnership with the Romanian Cultural Institute.

The project is co-funded by the Târgu Mureș City Hall.

The "Acasă la Hundorf" Association is a member of Res Artis.

Partners: The Evangelical Consistory and Viișoara Middle School, K'Arte Association, Târgu Mureș University of Arts.

Sponsors: Leier Romania, Kronospan, HeidelbergCement Romania, Sanex SA Cluj Napoca, Rocas Decor, Puiul de Crăiești.

----------------------------------------------------------------------

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Municipiului Târgu Mureş şi a Consiliului local, care nu sunt responsabili de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele acestuia pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.

The project does not necessarily represent the position of Târgu Mureș Municipality and the local council, which are not responsible for the project's content or how its results may be used. These are entirely the responsibility of the funding recipient.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proiectele realizate în cadrul rezidențelor Ș.A.H., cât și opiniile rezidenților participanți, nu reflectă în mod automat poziția Asociației Acasă la Hundorf față de subiectul prezentat. ȘAH este un proiect care oferă șansa tinerilor artiști de a se exprima într-un context necenzurat și liber.