Artiștii în rezidență

Aceștia sunt tinerii artiști care au fost selectați pentru această ediție ȘAH. Mai jos, puteți afla informații despre ei, proiectele și experiența lor din Hundorf.

Ornela Alia

Ioana Rusu

Andrei Gabriel Nicolae

Irina Ionescu & Raul Coldea

Echipa formată din Irina Ionescu și Raul Coldea au pornit în rezidență cu gândul de a face un eseu video despre relația oamenilor cu propria locuire în sat, precum și cu fenomenul migrației.

Irina Ionescu este artist interdisciplinar, experimentând cu cât mai multe forme artistice - film, fotografie, literatură, teatru. Este interesată să exploreze moduri prin care munca ei artistică să depășească documentarea comunităților sau indivizilor, urmărind să-i împuternicească și să îi implice ca parte din procesul colaborativ.  

Raul Coldea crede că actul artistic este în primul rând comunitar, iar atunci când ne adunăm împreună pentru a consuma sau pentru a crea artă, contribuim la scrierea lumii. Practica lui se concentrează pe arte performative,  spectacole și ateliere de mediere culturală centrate pe teme precum criza climatică, criza locuirii, socializarea și violența de gen.

______

The team composed of Irina Ionescu and Raul Coldea have entered the residency with the intention of creating a video essay about people's relationship with their own dwelling in the village, as well as with the phenomenon of migration.

Irina Ionescu is an interdisciplinary artist, experimenting with various artistic forms such as film, photography, literature, and theater. She is interested in exploring ways for her artistic work to go beyond documenting communities or individuals, aiming to empower them and involve them as part of the collaborative process.

Raul Coldea believes that the artistic act is primarily communal, and when we come together to consume or create art, we contribute to writing the world. His practice focuses on performative arts, shows, and cultural mediation workshops centered around themes such as the climate crisis, housing crisis, socialization, and gender violence.

Apasă aici pentru text
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proiectele realizate în cadrul rezidențelor Ș.A.H., cât și opiniile rezidenților participanți, nu reflectă în mod automat poziția Asociației Acasă la Hundorf față de subiectul prezentat. ȘAH este un proiect care oferă șansa tinerilor artiști de a se exprima într-un context necenzurat și liber.

acasă la hundorf