Artiștii în rezidență

Aceștia sunt tinerii artiști care au fost selectați pentru această ediție ȘAH. Mai jos, puteți afla informații despre ei, proiectele și experiența lor din Hundorf.

Ornela Alia

Ioana Rusu

Andrei Gabriel Nicolae

Maria Bianca Popa

Popa Maria Bianca a terminat anul acesta studiile de licență la Universitatea Națională de Arte, secția sculptură. Prin practica ei artistică creează personaje stranii, sculpturale, alcătuite din diverse materiale preluate din mediul înconjurător.

Este interesată de conviețuirea dintre personajele ei și oamenii întâlniți. Personajele populează o lume proprie, bizară, teatrală, încărcată însă  cu o doză de umor și ironie. Bianca realizează și filme de animație stop motion prin care își extinde tematic universul sculptural.

————

Popa Maria Bianca recently graduated from the National University of Arts, sculpture department. Through her artistic practice, she creates strange, sculptural characters using various materials from the surrounding environment.

She's interested in the interaction between her characters and the people she encounters. These characters inhabit their own bizarre, theatrical world, infused with a dose of humor and irony. Bianca also produces stop-motion animation films that expand the thematic universe of her sculptures.

Apasă aici pentru text
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proiectele realizate în cadrul rezidențelor Ș.A.H., cât și opiniile rezidenților participanți, nu reflectă în mod automat poziția Asociației Acasă la Hundorf față de subiectul prezentat. ȘAH este un proiect care oferă șansa tinerilor artiști de a se exprima într-un context necenzurat și liber.

acasă la hundorf