Artiștii în rezidență

Aceștia sunt tinerii artiști care au fost selectați pentru această ediție ȘAH. Mai jos, puteți afla informații despre ei, proiectele și experiența lor din Hundorf.

Ornela Alia

Ioana Rusu

Andrei Gabriel Nicolae

Larisa Petcuț

Larisa Petcuț urmează în prezent studiile doctorale în cadril Școlii Doctorale UAD din Cluj-Napoca,  având un proiect de cercetare despre noi paradigme creative în arta textilă contemporană prin utilizarea de referințe tradiționale. Lucrările ei abordează subiecte precum moștenirea textilă, autenticitatea, precum și rolul femeilor și artistelor într-o societate est europeană. Lucrează în special cu tehnici textile tradiționale, abordate într-o manieră contemporană. Își propune să prezinte posibilitățile revitalizării resurselor textile în prezent.

Larisa Petcuț is currently pursuing her doctoral studies within the UAD Doctoral School in Cluj-Napoca. Her research project revolves around new creative paradigms in contemporary textile art by incorporating traditional references. Her works address subjects such as textile heritage, authenticity, as well as the role of women and artists in Eastern European society. She primarily works with traditional textile techniques approached in a contemporary manner. Her goal is to present the possibilities of revitalizing textile resources in the present.

Apasă aici pentru text
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Proiectele realizate în cadrul rezidențelor Ș.A.H., cât și opiniile rezidenților participanți, nu reflectă în mod automat poziția Asociației Acasă la Hundorf față de subiectul prezentat. ȘAH este un proiect care oferă șansa tinerilor artiști de a se exprima într-un context necenzurat și liber.

acasă la hundorf